Usługi / Wróć na stronę główną

1. Obsługa bankowo-księgowa:
 • otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie ewidencji wpłat zaliczek oraz kontrolę ich prawidłowości i terminowości;
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
 • przekazywanie co miesiąc sprawozdań finansowych zgodnie z oczekiwania Zarządu Wspólnoty

2. Obsługa administracyjna:

 • zapewnienie dostaw usług komunalnych;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu, firmami wywożącymi śmieci, firmami utrzymującymi porządek;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań;
 • kontrola utrzymania porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi;
 • negocjowanie cen i warunków umów;
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;
 • negocjacje z wykonawcami;
 • prowadzenie i aktualizację spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości

3. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego;
 • zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

4. Obsługa prawna:

 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty, (regulaminów, statutów wspólnoty)

5. Reprezentacja wspólnoty:

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

6. Utrzymanie czystości:

 • SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU:
  zamiatanie i mycie klatek schodowych, oraz wind mycie drzwi wejściowych, okien (dostępnych z klatki schodowej) , kaloryferów, skrzynek pocztowych, balustrad i lamperii sprzątanie korytarzy piwnicznych, suszarni , wózkowni, podziemnych miejsc postojowych zsypów.

 • SPRZĄTANIE Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
  ręczne odśnieżanie chodników , placów i dróg wewnętrznych ręczne oczyszczanie chodników placów i dróg wewnętrznych sprzątanie altan śmietnikowych.

 • UTRZYMANIE I PIELEGNACJA ZIELENI

Licencja zawodowa zarządcy
nieruchomości nr 13313

Adres biura:
ul. Władysława Łokietka 18a/2
30-016 Kraków

Telefon:
12 637 55 67

Adres e-mail:
biuro@prodomo.com.pl
Usługi | Ubezpieczenia | Kontakt
Wszelkie materiały zawarte na tej stronie, chronione są Polskim prawem autorskim i należą do PRODomo (c) 2011